37 - 2

Patriots - Trojans

28.7.2018 – Tampere klo 16.30

36 - 32

Trojans - Royal A's

21.7.2018 – Turku, yläkenttä klo 13.00

14 - 40

Trojans - Nordmen

14.7.2018 – Turku yläkenttä, klo 17.00

30 - 0

Mayhem - Trojans

30.6.2018 – Rusko, klo 11.00

28 - 0

Falcons - Trojans

16.6.2018 – Hyvinkää, Kankuri, klo 16.00

Anders Trojansin strategia tähyää vuoteen 2018

19.12.2015 klo 19:58

Anders Trojansin johtokunta piti järjestäytymiskokouksen torstaina 17.12. ja samalla virallistettiin uusi strategiatyöryhmä, jonka tarkoituksena on kartoittaa seuran nykytila, miettiä kolmen vuoden tavoitteellinen strategia seuran eri osa-alueille sekä ennen kaikkea laatia konkreettiset suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi. Lue strategiatyöryhmän vetäjän, Sami Toivosen ajatuksia siitä, miksi Trojans tarvitsee uuden strategian.

Trojans on tänä päivänä valtakunnallisesti tarkastellen hyvin laadukas urheiluseura. Junioritoiminta kattaa kaikki liiton eri ikäluokat 9-vuotiaista junioreista lähtien. Edustusjoukkueen toiminta on palautettu muutaman suvantovuoden jälkeen takaisin kiistattomaan valtakunnalliseen kärkeen. Trojans Ladies on myös Suomen kärkijoukkueita ja seurassa onkin monta tuoretta Euroopan mestaria viime vuoden kisoista. Viime vuosina solmitut pitkäaikaiset yhteistyökumppanuudet lähiseudun yritysten kanssa ovat turvanneet yhdistyksen taloudellista taustaa ja helpottaneet osaltaan puitteiden rakentamista nykyiselle menestykselle. Valmennuspohja on kasvanut ja turkulaiset jenkkifutiskannattajat tunnetaan kautta maan Suomen aktiivisimpina ja äänekkäimpinä.

Kliseisesti toisen hienon kontaktilajin suurinta suomalaista sankaria Teemu Selännettä lainatakseni "kehitys loppuu tyytyväisyyteen". Vaikka seuran kokonaisvaltainen kehitys viime vuosina on ollut nousujohteista ja nopeaa, voi se myös hetkessä kääntyä toiseen suuntaan, jollei toiminnan perusta ole tarpeeksi vahva ja leveä. Niin kuin monessa muussakin urheiluseurassa, kovin paljon vastuuta lepää muutamien yksittäisten avainhenkilöiden harteilla. Tämä on ensinnäkin riski jatkuvuuden kannalta ja toisekseen haaste pidempikatseiselle kehitystyölle, kun avainhenkilöiden resurssit ovat sidottu yhdistyksen päivittäiseen pyörittämiseen. Tähän mennessä seuratyön hyvät tulokset on saavutettu päivittäisen tekemisen lomassa ilman sen järjestelmällisempää tulevaisuuteen katsomista, mutta jatkossa toiminnan laadun nostaminen vaatii panostusta strategisempaan lähestymiseen seuran kehittämiseen.

Kehitystaakan jakamiseksi allekirjoittanut on ottanut vastuulleen strategiatyöryhmän vetämisen. Muut ryhmän jäsenet ovat Kari Toivonen, Ilkka Koiranen ja Ilkka Marja-Aho. Työryhmän päätavoitteet ovat seuran yhteisten, eri sidosryhmät kattavien tavoitteiden kirkastaminen vuodelle 2018 sekä vuosittain jaksotetut toimenpiteet, joilla tämä tavoitetila saavutetaan. Samalla vahvistetaan jäsenten vaikutusmahdollisuutta seuran kehittämiseen sekä läpinäkyvyyttä siihen, mihin seura on menossa.

Vaikka työryhmän jäsenet ovat vastuussa strategiatyön koordinoinnista, on jokaisen jäsenen panos ja mielipide kullanarvoinen ja välttämätön kehitystyön onnistumiselle. Jäsenille tullaan alkuvuodesta tarjoamaan mahdollisuus oman näkemyksensä antamiseen siitä, mihin suuntaan haluaisi nähdä seuran kehittyvän tulevina vuosina. Lisäksi strategiatyön etenemisestä tullaan säännöllisesti kertomaan tämän tyyppisten lyhyiden kirjoitusten muodossa, ja tottakai työryhmän jäseniin voi olla milloin vain yhteydessä suoraankin. Kevään 2016 aikana työryhmä esittelee jäsenien yhteisen näkemyksen siitä, missä seura on vuonna 2018 ja mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet, joilla tähän tavoitetilaan päästään.

Itselläni on suuret odotukset tällaisen järjestelmällisen kehitystyön tuloksille pidemmällä aikavälillä. Oma motivaationi seuran strategiatyöhön on kaksijakoinen. Olen käyttänyt suuren osan vapaa-ajastani viimeisen 12 vuoden ajan amerikkalaisen jalkapallon parissa, pääosin pelaajana. Olen toisaalta saanut lajilta niin paljon, että koen velvollisuudekseni antaa jotain myös takaisin. Toisaalta pienemmälle lajille ominaisen resurssien rajallisuuden vuoksi koen, että en ole koskaan pelaajana saanut aivan niin ihanteellista tukea ja työkaluja urheilijana kehittymiselle ja pelaamisesta nauttimiselle, mitä toivoisin. Siksi haluan tehdä osani, jotta tulevilla lajille sydämensä antavilla olisi Turussa mahdollisimman ammattimainen seura, jossa harrastaa, menestyä ja kasvaa urheilijana ja ihmisenäkin. Uskon, että järjestelmällisellä tavoitteiden asetannalla, toimenpiteiden suunnittelulla ja jaksottamisella sekä kehityksen mittaamisella ja seurannalla voidaan tekemisen tasoa nostaa jo nyt hyvästä aivan erinomaiseksi. Oma pitkän ajan visioni on, että kun kadulla pysäytät ihmisen ja kysyt tältä Turun kolmea menestyksekkäintä seuraa, on itsestään selvä vastaus: "TPS, Inter ja Trojans".

Strategiatyöryhmän puolesta,

Sami Toivonen
Strategiatyöryhmän koordinaattori, pelaaja ja johtokunnan jäsen

Anders Trojans