37 - 2

Patriots - Trojans

28.7.2018 – Tampere klo 16.30

36 - 32

Trojans - Royal A's

21.7.2018 – Turku, yläkenttä klo 13.00

14 - 40

Trojans - Nordmen

14.7.2018 – Turku yläkenttä, klo 17.00

30 - 0

Mayhem - Trojans

30.6.2018 – Rusko, klo 11.00

28 - 0

Falcons - Trojans

16.6.2018 – Hyvinkää, Kankuri, klo 16.00

Strategiatyöryhmän alkuvuoden terveiset

22.02.2016 klo 14:05

Joulukuussa käyntiin potkaistu koko seuran strategiatyö on edennyt hyvää vauhtia (mikäli et ole lukenut ensimmäistä kirjoitusta, lue se tästä). Seuran jäsenet ovat konkreettisesti nähneet työntekoamme joukkueille pidetyissä työpajoissa, joissa on keskusteltu pelaajien, valmentajien sekä muiden seuratoimijoiden toiveista ja kehityskohteista. Lue lisää siitä, missä vaiheessa strategian suunnittelu on tällä hetkellä!

Ensimmäinen kysymys, jonka työryhmässä esitimme itsellemme, oli ”miksi seuramme jäsenet ovat mukana toiminnassa?”. Kysymys saattaa äkkiseltään vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta kun sitä alkaa kaivelemaan hieman syvempää ja yli sadan eri ikäisen ja eri rooleissa toimivan jäsenen näkökulmista, onkin yhden kaiken kattavan vastauksen antaminen haastavaa. Siksi kysyimme asiaa suoraan jäseniltä. Lisäksi selvitimme, millainen olisi jäsentemme unelmaseura, sekä mikä Trojansissa parhaiten toimii tänä päivänä ja missä taas olisi eniten kehitettävää.

Vastausten ja keskustelujen pohjalta kerättiin laaja data, joka kattaa juniorit, naisten pelaajat, edustuksen pelaajat, eri ikäluokkien valmennuksen sekä johtoryhmän. Lisäksi junioreiden vanhemmilta viime syksynä kerätty palaute otettiin huomioon. Kävimme tämän tietopaketin kimppuun löytääksemme koko seuran kattavan yhteisen äänen siitä, miksi seuratoiminnassa ollaan mukana eli mikä on Trojansin olemassa olon syy (toisin sanoen seuran tehtävä eli missio). Tämä olemassa olon syy on strategiatyömme kivijalka, johon nojaamme kaikessa tulevissa vaiheissa. Seuran tavoitteita ei tarvitse temmata tuulesta, kun seuran tehtävä on kirkas: kaiken tulevan toiminnan tulee edistää seuran tehtävän täyttymistä.

Oli yllättävää ja kaiken kaikkiaan hienoa huomata, miten yhtenäiset harrastamisen syyt ja tarpeet eri jäsenillämme ovat. Erityisesti kolme laajempaa teemaa nousi lähes poikkeuksetta kaikkien jäsenien vastauksista:

1. Itsensä kehittäminen ja haastaminen
2. Tavoitteellisuus ja menestys
3.Yhteisöllisyys ja elämyksellisyys

Lähestulkoon jokainen pelaaja mainitsi tärkeimmäksi motivaatiokseen olla mukana Trojansin toiminnassa halun kehittyä urheilijana ja harjoitella kovaa. Eri joukkueidemme pelaajat haluavat haastaa itseään ja ylittää itsensä laadukkaassa valmennuksessa ja ympäristössä. Myös valmentajat arvostavat mahdollisuutta toteuttaa itseään kehittymällä omassa roolissaan ja nähdessään pelaajien kehittyvän.

Itsensä kehittämisen rinnalla ei ole yllättävää, että jäsenemme haluavat olla mukana joukkuemenestykseen tähtäävässä tavoitteellisessa toiminnassa. Niin pelaajat, valmentajat kuin toimihenkilötkin haluavat ponnistella ja sitoutua koko seuratoiminnan kattavan urheilumenestyksen eteen. Trojansissa halutaan kilpailla ja voittaa.

Itsensä kehittymisen ja urheilumenestyksen lisäksi Trojansissa on kyse yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Lähes jokainen seuran jäsen kertoi haluavansa toiminnalta yhteisöllisiä kokemuksia ja elämyksiä. Tätä hommaa tehdään ystävien kanssa.

Moni nosti esiin myös riittävän laajan ja taloudellisesti tukevalla pohjalla seisovan taustaorganisaation merkityksen edellä olevien tehtävien mahdollistajana. Seuran neljäntenä keskeisenä tehtävänä nähdään mielekkään tekemisen ja kokemuksien tarjoaminen toimihenkilöille.

Strategiatyöryhmän seuraava askel on konkretisoida jäseniltä kerätyn tiedon perusteella se tulevaisuuden kuva, jonka seura haluaa vuoden 2018 loppuun mennessä saavuttaa. Seuran tehtävän kirkastumisen myötä on tässä kohtaa jo mahdollista ennakoida, että tulevaisuuden tavoitteiden keskiössä tulevat olemaan keinot, joilla seura voi entistä paremmin tukea jäseniensä kehittämistä yksilöinä, eri joukkueiden urheilumenestystä sekä yhteisöllisyyden vahvistamista. Samalla taustaorganisaation resurssien ja kyvykkyyksien tulee vastata muiden osa-alueiden kehitystä. Tämä tulevaisuuden kuva määritetään mitattavien tavoitteiden muodossa. Seuran jäseniltä tullaan pyytämään näkemystä oikeiden mittareiden valitsemiseen, jotta osaamme varmasti keskittyä jäseniemme mielestä olennaisiin tavoitteisiin.

Loppuviimein tavoitteet ja mittarit eivät itsessään ketään tee hurskaaksi, vaan näiden määrittämisen jälkeen on sovittava konkreettiset toimenpiteet ja ennen kaikkea yhdessä käärittävä hihat. Muutos vaatii työtä, varsinkin muutos parempaan!

Sami Toivonen
Ilkka Koiranen
Kari Toivonen
Ilkka Marja-aho

Kysymykset ja kehitysehdotukset sami.toivonen ( at ) turkutrojans.com

Anders Trojans