37 - 2

Patriots - Trojans

28.7.2018 – Tampere klo 16.30

36 - 32

Trojans - Royal A's

21.7.2018 – Turku, yläkenttä klo 13.00

14 - 40

Trojans - Nordmen

14.7.2018 – Turku yläkenttä, klo 17.00

30 - 0

Mayhem - Trojans

30.6.2018 – Rusko, klo 11.00

28 - 0

Falcons - Trojans

16.6.2018 – Hyvinkää, Kankuri, klo 16.00

Seuran jäsenistön mielipiteet vahvasti mukana strategiatyössä

06.04.2016 klo 09:52

Termit strategia, visio ja missio saavat helposti monessa aikaan galvaanisia ihoreaktioita tai ainakin keskittyminen herpaantuu nanosekunnissa kultakalan tasolle. Trojansin strategiaryhmä on kuitenkin syöksynyt päin näitä suuria sanoja ja pyrkinyt löytämään elämää niiden takaa. Ryhmämme on selvittänyt seuran nykytilanteen sekä sen jäsenten toiveet siitä, missä seura halutaan nähdä muutaman vuoden päästä.

Alkuvuoden aikana seuran jäsenistöltä kerättiin runsaasti tietoa Trojansin strategiatyötä varten. Tietojen keräämisen tarkoituksena oli lisätä jäsenten vaikutusmahdollisuuksia seuran tulevaisuuden suhteen sekä kuunnella pelaajien, valmentajien sekä taustahenkilöiden mielipiteitä seuran nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Strategiatyön mittareissa hyödynnettiin myös toissa kesänä Trojans-kannattajilta kerättyä kyselyaineistoa sekä viime syksynä junioripelaajien vanhemmilta kerättyä kyselyä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, miten Trojansin jäsenistö näkee seuran nykytilan. Tietoa kerättiin seuran jäseniltä kahdessa eri vaiheessa. Tiedon kerääminen aloitettiin järjestämällä jäsenistölle työryhmiä, joissa jäsenistö pystyi ryhmissä pohtimaan nykytilannetta, tulevaisuutta, tavoitteita sekä tavoitteiden saavuttamisen keinoja. Työryhmien perusteella kerättiin pohjatiedot jäsenistön mielipiteistä, jotka kiteytettiin osakokonaisuuksiin.

Enemmän valmentajia, paremmat treeniajat, lisää yhteisöllisyyttä

Strategiatyön kannalta kriittisimmiksi osa-alueiksi nousivat valmennus, harjoittelu, yhteisöllisyys, urheilumenestys, sitoutuminen sekä jatkuvuus. Osakokonaisuuksiin liittyen strategiatyöryhmä koosti jäsenistön palautteen perusteella osa-alueiden kehitystä kuvaavia konkreettisia ja jäsenistön subjektiiviseen arvioon perustuvia mittareita. Subjektiivisten mittareiden nykytilan selvittämiseksi jäsenistöltä kerättiin vielä määrällinen kyselytutkimus, jossa kartoitettiin seuran jäsenten tyytyväisyyttä eri kehitysosa-alueisiin.

Yleisesti ottaen seuran jäsenet olivat suhteellisen tyytyväisiä organisaation toimintaan, mutta parannetavaa on edelleen jokaisella osa-alueella. Esimerkiksi pelaajisto koki valmennuksen laadun olevan hyvällä tasolla, mutta valmentajien määrään kaivataan parannusta. Samoin harjoittelun puitteissa on pelaajiston ja valmentajien mukaan sekä kiiteltävää että parannettavaa. Harjoitusvälineisiin sekä -puitteisiin oltiin yleisesti verrattain tyytyväisiä pelaajien sekä valmentajien keskuudessa, mutta harjoitusten ajankohtiin oltiin jokseenkin tyytymättömiä. Myös seuran ja eri joukkueiden yhteishenkeen oltiin suhteellisen tyytyväisiä koko jäsenistön keskuudessa. Seuran jäsenet kuitenkin toivoivat enemmän sekä joukkueiden omia että koko seuran yhteisiä tapahtumia, mikä tullaan huomioimaan myös seuran kehitystyössä. Joukkueiden sisäiseen kilpailuun, omaan sitoutumiseen sekä muiden joukkueen pelaajien sitoutumiseen oltiin myös kohtuullisen tyytyväisiä.

Hyvääkin toimintaa voi vielä parantaa

Jäsenistöltä tiedusteltiin myös tyytyväisyyttä seuran taustaorganisaation toimintaan sen eri osa-alueilla. Kyselyssä tiedusteltiin tyytyväisyyttä taustaorganisaation toimintaan yleisesti, seuran medianäkyvyyteen, juniorityöhön sekä kausimaksuihin liittyen. Kaikkiin osa-alueisiin oltiin suhteellisen tyytyväisiä, joskin kaikilla taustaorganisaation toimintaan liittyvillä osa-alueilla on vielä runsaasti parannettavaa. Oheiseen kuvioon on koottu pelaajien tyytyväisyyden mittarit eri osa-alueisiin, jotka on esitetty mustana kehänä. Punainen kehä ilmaisee subjektiivisten mittareiden tavoitteen vuodelle 2018, jolloin kaikkien subjektiivisten mittareiden tulisi olla punaisen kehän ulkopuolella.

<i


Kyselyn avulla kerättiin pohja seuran kehitystyölle ja kyselyä tullaan keräämään vuosittain seuran jäseniltä. Kyselyiden avulla tullaan seuraamaan strategian eri osa-alueiden kehittymistä ja seuran jäsenten tyytyväisyyttä aina vuoteen 2018 asti, jolloin arvioidaan strategiatyön tulokset. Strategian toteutumista ja seuran osa-alueiden kehitystä mitataan myös yksiselitteisempien konkreettisten mittareiden avulla, jollaisia ovat muun muassa valmentajien lukumäärä joukkuetta kohden, valmentajien keskimääräinen koulutustaso, joukkueen tukihenkilöiden lukumäärä, seuratapahtumien määrä, joukkueiden sijoitus sarjassa sekä maajoukkueessa pelaavien pelaajien lukumäärä.

Sanoista tekoihin

Strategiaryhmän seuraavana tehtävänä on pohtia seuran hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa selkeitä toimenpiteitä, joilla subjektiiviset sekä konkreettiset tavoitteet saadaan täytettyä. Samoin tulee kartoittaa millaisessa aikataulussa ja missä järjestyksessä toimenpiteitä tullaan suorittamaan. Toimenpiteiden suunnittelutyö on jo hyvässä vauhdissa ja strategian pohjatyö läheneekin loppuaan, jonka jälkeen on aika ryhtyä sanoista tekoihin. Eri kehitysosa-alueille ollaankin perustamassa työryhmiä, joiden tarkoituksena on kehittää jotakin joukkueen toiminnalle olennaista osakokonaisuutta, kuten seuran näkyvyyttä, ottelutapahtumia sekä varainhankintaa.

Sami Toivonen
Ilkka Koiranen
Kari Toivonen
Ilkka Marja-aho

Jos kiinnostuit osallistumaan seuran kehitystyöhön, ota yhteyttä: sami.toivonen ( at ) turkutrojans.com

Tykkää Trojansista Facebookissa!
Seuraa meitä Twitterissä!
Trojans Instagramissa.

Anders Trojans