Kutsu TAJ ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

Julkaistu: 15.2.2022

Turun Amerikkalainen Jalkapallo Ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään keskiviikkona 2.3.2022 kello 18.00 alkaen. Kokous on tarkoitettu kaikille Trojansin jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille ja esityslistalla ovat sääntömääräiset syyskokousasiat.

Syyskokous pidetään Scandic Hotel Atriumin kokoustiloissa. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Mikäli olet seuran jäsen ja haluat osallistua syyskokoukseen etäyhteydellä, lähetä sähköpostia yhdistyksen sihteerille osoitteeseen kari.toivonen@turkutrojans.com, niin saat kokouslinkin ennen kokouksen ajankohtaa.

Syyskokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan uudet jäsenet erovuorossa olevien tilalle
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kausi- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 12 § mukaisesti vireille panemat asiat
14. Kokouksen päättäminen

Scroll to top