Kutsu syyskokoukseen

Julkaistu: 3.1.2021

Turun Amerikkalainen Jalkapallo Ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään torstaina 21.1.2021 kello 18.00 alkaen. Kokous on tarkoitettu kaikille Trojansin jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille ja esityslistalla ovat sääntömääräiset syyskokousasiat.

Syyskokous pidetään Scandic Hotel Julian kokoustiloissa, mutta koronarajoitusten mukaisesti paikan päällä voi kokoontua vain kymmenen henkilöä eli käytännössä nykyisen johtokunnan lisäksi 3–4 muuta henkilöä. Sen vuoksi kokous järjestetäänkin pääasiassa etäyhteydellä, Teams-sovelluksen välityksellä. Mikäli olet seuran jäsen ja haluat osallistua syyskokoukseen, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@turkutrojans.com, niin saat paluuviestissä linkin, jonka kautta pääset mukaan kokoukseen.

Syyskokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan uudet jäsenet erovuorossa olevien tilalle
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kausi- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 12 § mukaisesti vireille panemat asiat
14. Kokouksen päättäminen

Scroll to top